Zoekt en…

Onlangs zijn in Gelderland de bijzondere resten gevonden van een   Romeins Heiligdom  uit de Romeinse tijd. Daterend uit de tweede of derde eeuw.
Een waardevolle vondst die men niet verwachtte.

Het lijkt me een fantastische ervaring, iets ouds te vinden en dan niet een paar vergeten botjes van de hond.
Ik herinner me -bij het zwemmen in een natuurplas-  de ontdekking van een soort muurtje waarop we konden lopen, ongeveer 1 meter onder water, misschien iets meer.
fietsbike-788681__340Het zal een verzonken schuit zijn geweest, een praam wellicht, of een roeibootje. Maar wij voelden ons ontdekkers. Dat was nog eens wat anders dan de verroeste hoepels, fietswielen, rotzooi en slikmosselen die we meestal opdiepten.
Een jaar later deed ik een nog grootsere ontdekking, in het grasveld van iemands achtertuin. Daar lag een klinkerstraatje onder het gras. OMG!!
Ik begreep de euforie en dat op mijn twaalfde jaar. Halleluja!
Enfin.
Het bewees in ieder geval één ding:
een mens kan zich van alles wijsmaken.
==