De zeven hoofdzonden


Paus Gregorius I (590 – 604) zette ze op een rij.
Het zijn basale begrippen, men werd geacht zelf de afgeleide zonden te begrijpen.
Zie hoofdzonden

Superbia(hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
Avaritia(hebzucht – gierigheid)
Luxuria(onkuisheid – lust – wellust)
Invidia(nijd – jaloezie – afgunst)
Gula(onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
Ira(woede – toorn – wraak – gramschap )
Acedia(gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)

Ik probeer mijn eigen slechte eigenschappen er uit te pikken en zie ze in één oogopslag.
Wat te verwachten was, in de meeste herken ik wel iets. Meer of minder.
Tja, een blogger is ook maar een mens.

Volgende keer ga ik de tegenhangers bekijken, de zeven deugden.
Daar verwacht ik niet veel herkenbaars in maar een verassing is niet uitgesloten, men zegt niet voor niets dat je bij het verouderen milder wordt.
Dat hopen we dan maar.
=

Denk

Er zit iets moeilijks in mijn hoofd.
Piekerwerk over oud zeer.
Vragen die zomaar in je gedachten opkomen, dat heb je soms.
Ik zoek foto’s van weleer, probeer karakters te peilen, de stemmingen te lezen.
Was een en ander misschien al merkbaar?
Niet echt. Zonlicht verwringt een gezicht, bezorgt het een vervreemdende oogopslag. Schaduwen verheimelijken.
Langzaam ebben de gedachten weer weg en ik ruim de foto’s op.
Tijd voor het heden.