Zoekt en…

Onlangs zijn in Gelderland de bijzondere resten gevonden van een   Romeins Heiligdom  uit de Romeinse tijd. Daterend uit de tweede of derde eeuw.
Een waardevolle vondst die men niet verwachtte.

Het lijkt me een fantastische ervaring, iets ouds te vinden en dan niet een paar vergeten botjes van de hond.
Ik herinner me -bij het zwemmen in een natuurplas-  de ontdekking van een soort muurtje waarop we konden lopen, ongeveer 1 meter onder water, misschien iets meer.
fietsbike-788681__340Het zal een verzonken schuit zijn geweest, een praam wellicht, of een roeibootje. Maar wij voelden ons ontdekkers. Dat was nog eens wat anders dan de verroeste hoepels, fietswielen, rotzooi en slikmosselen die we meestal opdiepten.
Een jaar later deed ik een nog grootsere ontdekking, in het grasveld van iemands achtertuin. Daar lag een klinkerstraatje onder het gras. OMG!!
Ik begreep de euforie en dat op mijn twaalfde jaar. Halleluja!
Enfin.
Het bewees in ieder geval één ding:
een mens kan zich van alles wijsmaken.
==

De aart(d)spessimist

Is het zoeken naar leven in de ruimte wel wenselijk?
Stel dat er een planeet gevonden wordt (bijna ondenkbaar maar je weet het nooit)  dan heb ik op voorhand medelijden met de nieuwelingen.
Zolang de mensen zelf nog van alles moeten uitvechten zullen ze alleen maar narigheden brengen.

Ze beginnen met een gemengde delegatie, kleurrijk, van alle gezindten, gewoonten enzovoorts, prediken eenheid terwijl de leden stuk voor stuk een dubbele agenda hebben. Naar aardse gewoonte.
Die groep gaat op expeditie in het nieuwe land om te kijken welk gedeelte het meest winstgevend is. Alle leden dragen vooral de eigen bedoelingen uit,  te weten die van hun president.
Grootheidswaan en wantrouwen reizen mee evenals hebzucht en jaloers racisme en dan de relifreaks nog.
Er ontstaat bedekte onenigheid, daarna bekvechten ze openlijk en tenslotte stationeren diverse aardse landen een defensie-eenheid op de nieuwe planeet en noemen het consulaten, dat maken ze de nieuwelingen wijs.
Het kan niet uitblijven: de ontvangers raken besmet met de menselijk geest en weigeren handel te drijven met de overheersers, ze belazeren elkaar over en weer.
Zo slepen de verhoudingen zich voort.
Met wat goede wil moorden ze elkaar uit en ontploft de planeet.

Gezien deze mogelijkheid is het te hopen dat het, bij eventuele ontdekking, een planeet betreft met een hoog virusgehalte of andere kwaadaardige eigenschappen.  Die waarschuwingssatellieten uitstuurt met teksten als: ‘blijf weg als je leven je lief is’  ‘opzouten’  ‘wij eten mensen’  ‘we hebben geen IC’s’.
==
Vraag: hoe zou een optimist dit zien?
==

Hersenspinsel

In plaats van je vier dagen af te beulen zijn er ook andere dingen te doen met de Vierdaagse.
Zoals het laten testen van je brein. De Radboud staat tijdens dit feest met een heuse  brain-box  (klik) te wachten op kandidaten om te meten of de hersenen beïnvloed worden door vermoeidheid, leeftijd, feestvieren. De resutaten zijn direct af te lezen.
Het lijkt me wel aardig maar zou het niet proberen. Niet durven, eerlijk gezegd. Wie weet wat ze voor naars ontdekken.
Ik stel het me al voor.
Fluistert de ene dokter tegen de ander ‘Volgens mij is ze knetter.’ ‘Ja, hou de resultaten liever uit het zicht.’ En ik maar wachten op de uitslag, is er zogenaamd iets fout gegaan, word ik achterdochtig, begin te mauwen dat ik ze wil zien, dreig met gelijke rechten voor vrouwen en bejaarden, gaan ze me sussen,  vlieg ik op en ze aan, grote rel in de brainbox, ME met laserguns…….
Nee, niets voor mij.