Wereldbol

Door het ophalen van herinneringen kwam ik vanzelf  op  die van een voormalige huisvriend.
‘Als kleine jongen vroeg ik in de winkel naar een wereldbol van Nederland’.
 Hoe kwam je  daar nou bij, lachten we.
‘Van aardrijkskunde snapte ik niet veel maar de globe vond ik iets bijzonders. Ik kon niet zo goed leren en dacht dat je zoiets ook had van ons eigen land. Dus ging  ik met een paar kwartjes zakgeld naar de boekhandel…’

Een ontwapenende uitleg waardoor zijn verhaal in waarde steeg, je hoorde iemand niet gauw zeggen dat hij/zij niet goed kon leren, het kwam niet ter sprake behalve in gezinnen waar de kinderen naar middelbare scholen gingen.
De vriend was trucker en wereldwijs.
Hij zat er niet mee dat hij een paar jaar ambachtsschool (LTS) had, hij wilde de vrachtwagen op. En dat lukte hem achter elkaar.
Hij kon smakelijk vertellen van de omringende landen, douanes,  inklaringspformulieren,  hoe hij voor het eerst op de périphérique van Parijs terecht kwam en geen woord Frans kon lezen.
De wereldbol van Nederland houdt hem levend.
==

Aardrijkskunde over 100 jaar


Dit, kinderen, is Gallië, vermaard om zijn zelfredzaamheid en afkeer van buitenlandse goederen.
Voorheen heette het Frankrijk.
Moeilijk uit te leggen waarom ze de oude naam weer hebben aangenomen, mogelijk speelde een hang naar stripheldendom een rol.

Hier zien we Noord-Amerika.
Eens een enthousiast nieuwlichterswereldeel, in de 21e eeuw verworden tot een paar groepen van staten in verbitterde tweespalt. Democraten vs republikeinen, ze doen denken aan de oude Europese koninkrijken.

Een van onze buurlanden is Engeland.
Het tracht zich te handhaven tussen aanhangers van de Europese gedachte, te weten Ierland en Schotland die zich terugtrokken trokken van eigenzinnige Britse opvattingen en de banden met Engeland verbraken.
Het waren moeilijke tijden.

Ons eigen land, Nederland zoals je hopelijk weet, is eveneens een probleemstaat .
Niettemin floreert de economie, gewend als we zijn aan gekissebis, naijver, winstbejag, overeenkomsten met uitweggetjes en andere poldermodellen.

Tot zover deze les.
Volgende week de rest van de wereld.
==