SF

https://platoonline.wordpress.com/2023/04/05/we-300-april-2023/

De aarde zuchtte.
Heel voorzichtig,  haar inwendige organen mochten de bewoners geen schade toebrengen. Wat hen te wachten stond was al erg genoeg.
Mensen, flora en fauna, alles zou vergaan, als een trage wolk in de lucht, fffft, opgelost in het niets.
Voor haarzelf was het niet erg, als ruimtelichaam wist ze als geen ander dat haar bestaan niets voor de toekomst verzekerde, niet wat een menselijk wezen zich daarbij voorstelde.
Maar ze voelde  medeleven, als enige in haar stelsel gezegend met wonderlijke maar boeiende levensvormen, juist die, die haar dit gevoel hadden geleerd.
Ze moesten verdwijnen. Totaal. De ruimte kon of wilde de aarde niet meer onderhouden.
Ze moesten verhuizen.

Zij wist werkelijk niet hoe dit nieuws door te geven.
Het heelal steunde haar niet, mensen zouden het niet geloven, niet willen of kunnen accepteren, hoe moest ze  hen duidelijk maken dat er haast geboden was met de ruimtevaart, dat er dringend nieuwe werelden nodig waren?
Ze had al een paar forse hints gegeven door onverwachte wentelingen, versneld en vertraagd, men was er ondersteboven van en zocht  naar oorzaken, denkend aan nieuwe opwarmingsproblemen.
Ze zuchtte nogmaals, beseffend dat het niet zou lukken tijdig te waarschuwen, ze spraken niet dezelfde taal ondanks eeuwenlange ervaring.
aardeluchtsky-2931926__340Het vooruitzicht van een leven dat uitwaaierde in het niets, traag, de lichamen uiteenvallend, oplosten, wie weet met pijn…   het beeld was niet te verdragen.
Tenslotte besloot ze tot een zachte dood.
Ze verzamelde stilletjes een enorm reservoir aan gifgas, ver buiten aards gezichtsveld, tot ze voldoende had en liet het over de oppervlakte stromen, over alle zeeën, landen, wouden, en pas toen definitief alles en iedereen rustig leek te slapen stopte ze.
Meer kon ze niet bieden.
Ze gaf zich over.
De ruimte nam hen als een trage wolk die oploste in het niets.
=

ps
Straks komen er logé’s.
Ik wens iedereen alvast smakelijke paasdagen.
Tot morgenavond of later.

Woningen bouwen.

woningarchitecture-107598__340Het moet.
Wanneer wij oudjes zijn uitgestorven zullen we niet voldoende huizen achterlaten.
Tenzij we bouwen, ondanks eventuele samenwerking met buurlanden hebben we die verplichting aan de inwoners.
Maar waar?
Veel mensen willen hun horizon niet bedorven zien door nieuwbouw.
Sommigen niet door vreemdelingen,  nimby’s bijvoorbeeld.
Anderen sparen de natuur.

Waar dan wel?
Tegenstanders zouden kunnen nadenken over de plekken waar hun eigen huizen staan. Ook dat was ooit  land, mooie en/of nuttige grond voor recreatie, landbouw, veeteelt.
Toch werd er gebouwd, terecht, men moest wonen.
Geldt dat recht voor huidige woningzoekenden niet?
===

Dromen mag

sneeuwwinter-3974511__340
Wat zou ik graag sneeuw zien, al was het maar één dag, nee, een etmaal.
’s Morgens wakker worden in stilte, de witheid,  verder niets.
Overdag wattige vlokken die geruisloos zweven, waar mensen gemaand lijken te worden: hier zijn geen woorden voor.
’s Avonds de glinstering onder lantaarnlicht.
En voor het slapen gaan opnieuw naar buiten kijken en nogmaals de stilte horen.

Ik vroeg het de weergoden. Alstublieft, een ongevaarlijke sneeuwsoort die na 24 uur zou wegsmelten.
Zij verwezen me naar Winter.
Die appte Klimaat.
Hij belde nog hoger.
‘Natuur beslist,’ zei hij.
====

Over geloven. Ik vraag me wel eens af..

..hoe zou de bewoonde wereld eruitzien zonder religies?
Anders gezegd: hoe zou het gedrag zijn van de mensen, wereldwijd?
Ik vermoed dat het nooit zover zou zijn gekomen.
religiesymbols-835892__340 – Er zijn altijd mensen die zich willen profileren en een geloof in het een of ander is een handig instrument.
– En mensen die de natuur als leidraad zien,  geschikt om er een godheid in te plaatsen.
– Verstandige mensen, die inzien dat we regels nodig hebben, vertaald in wetten, voor een veilige samenleving. Voor we elkaar opvreten.
– Enzovoorts. Ieder kan waarschijnlijk meer punten opnoemen.

Het zou wel saai worden.
We danken veel feestelijkheden aan het geloof, van kerstmis tot de eerste zonsopgang, van kermis tot dodendansen, waarvan er veel dezelfde oorsprong hebben.
Genoegdoening of troost zouden we moeten zoeken in andere dingen, geen god die vergeeft of luistert.
Een reden minder voor uitingen van pracht en praal, kerken bijvoorbeeld.
Het gevaar van koningen die het zouden overnemen, keizers, presidenten.
Ook hiervoor geldt:  enzovoorts.
Je raakt er niet over uitgedacht.

Ik heb er niets aan maar toch komt het wel eens bij me op.
===

De boom en de mensen

Midden in een picknickplaats, daar stond hij.
Een dikke boom met veel schrijfruimte.
Mensen gebruikten hem als notitieblok en deelden allerlei boodschappen met hem.  Ze sneden hartjes met initialen in zijn bast en een datum met namen, kusjes in rijen, sommetjes en natuurlijk bekende slogans. ‘Tinus was here’ waarop prompt iemand antwoordde: ‘ik ook’ en ‘me too’ hetgeen later werd weggekrast.
De boom vond het gekerf wel lief, hij groeide telkens wat dikker en bood steeds nieuwe ruimte.

Later kwamen er mensen met andere ideeën. Ze hingen briefjes aan zijn takken met wensen en berichten, aan de natuur, aan god en aan niemand. Daarna schoenen. Een nudist hing er zijn kleren op, anderen wierpen hun badpak in de bladeren en vergaten het, hetzelfde gebeurde met versleten speelgoed. Iedereen aapte iedereen na tot de boom eruit zag als een monstrueus kunstobject.
Hij zuchtte onder de zwaarte en toen een toerist begon met slotjes kreunde de boom – ik ben geen brug, dit is niet leuk meer -.boomtree-2127699__340

Hij overleed zachtjes, opgelucht, zijn sterven verborgen onder de rotzooi.
In de herfst merkte men het pas,  de boom stond daar als een naakte aangeklede aap.
Een gemeenteraadslid wilde hem tot beschermd monument benoemen maar net op tijd ontdekte men in een holte de verdonkeremaande lijkjes van een paar huisdieren.
De boom was verworden was tot een maxi vuilnisvat.
Hij werd vervangen door een patatkraam.
==

Tijd

Nooit had ik gedacht dat je als gepensioneerde de tijd voorbij zou zien vliegen.
Want dat doet hij.
Na mans overlijden verwachtte ik een leegte zonder einde, ik zou erin verdwalen en niet weten wat te doen. Dat was ook zo. Voor een poos.
klokclocks-257911__340Toen ik bij zinnen kwam  veranderde het beeld, ik merkte dat de tijd gewoon doorging, en snel ook.
Zó is het maandag, dan halfweek, en plotseling weer weekend.
Als je niet beter wist zou je bang zijn kinds te worden: ‘hoezo vrijdag vandaag, gisteren was ik nog op de maandagclub.’
Dit hoor ik van veel anderen ook.
Waarom die haast, vraag je je af.
Worden we voorbereid op afscheid?
Wil de natuur van  ons af, we dienen tenslotte geen aanwijsbare doelen meer behalve als groeimiddel voor jonge aanplant.
Is het bedoeld als verzachting voor eenzaamheid? (Komt meer voor dan je denkt).  Ik kan me niet voorstellen dat het leven zo coulant is.
Wat je ook wil weten, het antwoord is duister.
Internet eveneens en de juiste boeken vind ik niet.
Dus wachten we af.
En plotseling zijn we dood en kunnen het niet meer uitleggen.
==

Nog eenmaal naar de hemel

godjesus-4929681__340
Geërgerd las ik de krant.
De waanzin, in het groot maar ook bij onszelf. Die klotewereld ook.
Ik nam een besluit en ging nogmaals naar god.
Ditmaal niet voor een nieuw lontje, zodra de poort een stukje opende zei ik het alvast opdat Petrus me niet zou afpoeieren.
‘Goedemorgen, ik hoef niets te hebben hoor, alleen maar wat vragen.’
Hij verbreedde de kier waardoor ik één oog zag.
‘Weet je het zeker? God heeft meer te doen,’  was het antwoord. Knorrig als gewoonlijk.
Daar zei ik niets op.
Het bekende toetsgeluidje klonk (ze gaan hier serieus met de tijd mee, heel wat beter dan sommigen van de volgelingen).
Hij bekeek me van onder tot boven en ik zou zweren dat hij me keurde voor de grote kookpot.
‘hm#mmpglgrrr..  je weet de weg.’
Ik kon er niet meer om lachen.
God wachtte me al op.
‘Bijna Kerstmis Bertjens, je komt zeker om vrede verzoeken?’
‘Inderdaad meneer God, al was het maar een beginnetje. Het is niet om aan te zien, overal, ook in eigen land….’
Hij viel me in de rede. ‘Je weet toch dat ik de mensen verstand gaf?’
Daar gaan we weer, dacht ik mismoedig.
Ik probeerde het nog eens.
‘U kunt immers alles, waarom niet af en toe dat beetje extra aan ons brein  toegevoegd waardoor we soepeler worden. Denkt U zich eens in, dictators krijgen spijt, soldaten weigeren de wapens, en het gekweel over vrede op aarde krijgt betekenis, U houdt toch van ons en weet U… ‘
Hij hief zijn hand op.
‘Voor de laatste keer: ik grijp NIET in, die taak gaf ik de natuur. Dat weten jullie nu toch?’
We zwegen.
Ik dronk de koffie op en nam afscheid.  Voorgoed deze keer.
‘Het ga je goed Bertjens.’
‘Dank U, van hetzelfde.’
Voor ik de deur dicht deed schoot me nog iets te binnen. ‘We zijn inderdaad naar uw beeld geschapen, U bent net een mens.’
Petrus stond me op te wachten bij een wijdopen deur, een beetje verlegen knikte hij me toe en wees naar buiten.
Ook hij zweeg.
==

Late mijmers.

Het tikt op de koepel boven mijn hoofd
Zacht en vinnig tegelijk, van dunne toch snelle druppeltjes.
Ik luister naar ze alsof ze iets te vertellen hebben. Niet dat ik dat geloof, regen heeft geen woorden.
Sneeuw  trouwens ook niet, klimaat is natuur en je hebt maar te accepteren wat je er in hoort.
Op dit moment is het een vredig geluidje, het ebt weg en komt terug.
inslapennight-1077855__340Mooiweer-programma vandaag, zon om te wandelen, nu dit tiktakmuziekje, ik reken erop dat ik straks in slaap word gewiegd door de wind die ik niet hoor maar me voorstel.
Het stemt tevreden.
Stukkend tablet ten spijt.
De smart is er nog en de laptop, mocht alles kapot gaan neem ik de huistelefoon, daarmee kun je een of andere klaaglijn bellen. Geen idee wat je dan te horen krijgt.
Straks bedtijd.
Dekbed om me heen, boek glijdt langzaam weg – een plof op de grond, wakker schrikken, opnieuw twee regels lezen – boek schuift langzaam – wegdoezelen…
Zalig vooruitzicht.
Tot morgen.
==

Dag, droom.

Er volgen alsnog een paar warme dagen. Daar verheug ik me op, in september blijft de hitte ’s avonds niet hangen, zo zou ik het de hele herfst wel willen.

Het was ideaal als de natuur persoonlijke verzoeken kon inwilligen, die bestuurt tenslotte het weer. Ik snap dat ieder zijn eigen klimaatje teveel gevraagd is maar een meteorologische loterij lijkt me wel wat. Als probeersel.
Elk seizoen één winnaar per provincie, beter nog: per gemeente. Daar profiteren alle bewoners van.
Stel je de feestelijke loting voor, Chantal doet de trekking, kust de stralende gelukkige, iedereen is blij. KNMI biedt een extra prijsje, een zonnebril of zo.

Maar het zou niet in vrede verlopen, vrees ik.
Protesten, complotten en halvegaren verstoorden waarschijnlijk de gang van zaken met heibel over de uitslag.
Het zonnetje zou de winnaar niet gegund dus verduisterd worden.
En het weer?
Dat hield het voor gezien en  liet de mensen aan hun lot over.
De natuur eigen.
==