lucht·wolk

Wolk

Deze foto is een jaar of 8 oud,  toch bekijk ik hem nog vaak.
Om de eigenaardige wolken die aan rook doen denken,  of sluiers, een verre brand, de sigaren van vroegere ooms.
Met wat verbeelding kun je er manipulatie in zien.
Zelf vond ik het gewoon mooi.
Een meteoroloog kan het uitleggen, voor mij was het de zoveelste spannende wolkenlucht.
Ook in de bergen zie je soms de wonderlijkste vormen,  en vlak voor onweer, verschillende weersomstandigheden roepen dat op.
Een complot kan ik  zelf wel verzinnen maar wie zou me geloven. 😏
==

communisme

De dreiging uit het oosten (Kath. Illustratie 25 maart 1948)


In de vorige eeuw joeg men de mensen veel angst aan voor Rusland en het communisme.
Bladerend in het oude maandblad kwam ik over dit onderwerp een groot artikel tegen: ‘het roemloze lot’ van Tsjecho-Slowakije dat geannexeerd werd door Rusland.
Gelukkig was daar ‘Truman die achter een eensgezind West- Europa stond’.
Hoe kwam ik daar nu bij?
ik dacht nog na over het tv-programma waarin je kon zien hoe spastisch overheden en werkgevers omgingen met leden.  De-heerlijke-Jaren-50/Zaanstreek-communisme-
Zelf bestond ik in 1948 nog niet maar ik ken de verhalen over de ‘vuile communisten’, die hekel bespeurde je tot ver in de jaren vijftig, begin zestig. Een non op de Lagere School bestond het ons uit te leggen dat Chroetsjov een misdadiger was, overigens zonder uitleg te geven.
Zo dacht mijn vader er ook over, hij geloofde zonder voorbehoud alle informatie. Mijn moeder was ook niet pro maar geloofde evenmin in de goedheid van de Verenigde Staten. Toen ze, veel later, las over de heksenjacht in Amerika was ze alsnog bozig maar  niet verbaasd.
Zie  Mccarthyisme   een ellendige periode waarin veel kwaad werd aangericht door McCarhy c.s.

Begrijp me goed: ik zou geen voorstander zijn geweest  maar je staat er niet meer bij stil.
Het gebeurt alleen nog verderop.
Maar onwillekeurig komt Trump in mijn gedachten. Zijn manipulatie
=

broer

Niet alles is wat het lijkt

Van twee broertjes was de één ’n stille jongen, de iets oudere een vrolijk en extravert kind.
Zoveel mogelijke waren ze samen, op school en met buurtspelletjes.
Daarbij raakte herhaaldelijk een kind gewond waarna het naar huis werd gebracht door het sociaalvoelende broertje dat met wijdopen ogen verhaalde van een valpartij of struikelwerk.
Ouders keken twijfelend naar het stille broertje dat achteraan stond en niets zei. Wantrouwend.
Wist het zwijgende kind dat de vrolijkerd bij elk spel stiekem duwde, schopte, speelgoed vernielde? Omdat hij niet tegen zijn verlies kon? Verteerd werd door jaloezie? Begreep hij de manipulatie?
Misschien.
Het deed er niet toe, zijn bewondering voor grote broer was grenzeloos.
==

vlees

Kweekvlees

Wat is het?
Kweekvlees is vlees dat in een laboratorium gekweekt wordt. De productie begint met het nemen van een aantal cellen van een dier van waaruit het vlees wordt gekweekt.
Uitgebreider bij wikipedia

Het is diervriendelijk, spaart het milieu,  misschien is het ook gezond. Het zou honger de wereld uit helpen. Veel voordelen, het proberen waard en hopen dat het smaakt.
Maar die naam, het klinkt zo, eh, smerig. Zeg het een paar keer hardop en langzaam: k-w-e-e-k-v-l-e-e-s.
Als leek krijg je  visioenen van schimmelige en blubberende substanties in glazen bakjes, en bunsenbranders die godeetwat verhitten, echt vee zou zich doodschamen voor zulke imitatie.
Zou het weerzin zijn omdat ik graag een lap vlees eet?  2 à 3 Keer per maand permitteer ik me een stukje rundvlees, een enkele maal kip. En daar geniet ik zo van dat ik nooit helemáál vegetarisch zal worden, uitgaande van de gedachte dat ik alvast de halve veestapel redt.
Nu denk ik aan genetische manipulatie en krijg een lumineus idee: een koe, bestaand uit louter biefstuk en entrecote. Fantastisch, als veeboer loop je likkebaardend door de stal, jammm. Op natuurlijke wijze geteelt. Great!
Nou ja, bijna.
Helaas, het zal niet mogelijk zijn, bovendien kun je er donder op zeggen dat er veediefstallen komen, zonder John Wayne of Arendsoog om ze op te lossen, dat wordt een pan.
Kijk, met kweekbakken heb je die zorgen niet.
Het wordt al met al een problematische keuze, kweek of koe.
Wie weet verkiest men over een paar jaar een braadlap van olifanten of panda’s, dan wordt het nog moeilijker.
Voorlopig houd ik het bij riblap van de slager. (niet de zijne).

Extra link uit Trouw 
https://www.trouw.nl/opinie/gooi-het-roer-om-kies-voor-kweekvlees~a3cb3173/