Uil geniet

Foto en tekst uit de Vogeldagboeken van Adri de Groot,   http://www.vogeldagboek.nl/

Zo kijken wij ook als de zon schijnt ☼

* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Deze roestende ransuil zat vanmorgen lekker tussen de takken van een conifeer te genieten van de winterzon.