Bloemen die sneue muren troosten.

Hier en daar lukt het ze niet goed.

muurbloem1   muurbloem8        muurbloem2            muurbloem5         muurbloem6muurbloem7

muurbloem6      muurbloem3