Kort verhaal in drie limericks

hondimages

honddog

Er was eens een Drentse patrijshond
die liep voor de gein in Parijs rond
hij zag een Frans dogje
een lieflijk gedroch(t)je
gekleed in een jurkje van grijsbont.

Ze trouwden in l’Hôtel de ville
en aten veel ratatou-ille
ze dronken Pernod
en fijne Merlot
geknutseld van brokkencamille.

Ze leefden nog lang en gelukkig
nooit kijvend of bozig en nukkig
zo werden ze oud
en vierden het goud
al was het dan enigszins krukkig.
=
©Bertie Bertjens

Limerick in drievoud

Er was eens een rotje in’t oosten
dat zou zo graag knallen, niet proosten
maar ach, wat verdriet
men wilde hem niet
en vond hem de nietsnuttelooste.

Huilend vertrok hij naar’t westen
ook daar zat hij snel in de nesten
men vond hem te vurig
en vormde balsturig
een lading aan massaprotesten.

Hij keek naar de groepen neuroten
zijn hart was al potdicht gesloten
hij zamelde restvuur
ontstak in een driftkuur
en heeft zich ter helle geschoten.
=