Zomaar iets over een knappe kop.

Het stuk viel me op door het onderwerp
index
Edsger_Dijkstra  was een Nederlandse wiskundige en informaticus.
In de NRC van zaterdag jl stond een  artikel   over hem. Hoewel ik niets begrijp van wiskunde en informatica, was dit een leesbaar  stuk met veel wetenswaardigheden.
Internationaal bekend en bewonderd.
Kortom, een grootheid op zijn gebied.

Een paar van zijn bekendste quotes :

Computerwetenschappen gaat niet over computers, net zomin als astronomie gaat over telescopen.


De vraag of een computer kan denken is even irrelevant als de vraag of een onderzeeër kan zwemmen.
===