Loop naar de maan

We kijken er niet meer van op, door de nieuwste ontwikkelingen in astronomie en de James Webb-telescoop ben je geneigd het te zien als een studiereis. Sterker, ik had al veel eerder Maansteden verwacht. Nou ja, bijna.
Van de allereerste maanlanding  – die ik heel spannend vond- herinner ik me een kennis die er niets van geloofde.
Dat nemen ze op in een of andere woestijn‘ legde hij uit, ‘ergens met interessante rotsblokken, Hollywood verhuurt de ruimtepakken en heeft genoeg andere attributen. En jullie stinken er in.’  Wappie avant la lettre.
Hij was niet de enige, wantrouwen steekt nu eenmaal de kop op bij elk nieuw project van welke aard ook.
Wat me toen al trof  -en nog steeds – was dat degenen die NIET de officiële kanalen geloofden (toegegeven, daar is iets voor te zeggen) maar de wantrouwige commentaren juist WEL aannamen,  zonder enige kennis/bewijs van beide kanten. Ze prediken wijsheden alsof ze eigenhandig de wetenschap hebben uitgevonden.
Of ze zijn van nature dwars, die mensen bestaan ook.
Ze zouden nog eerder geloven dat de maan een legoblokje was.
==
maanlego-2216150__340