Komt goed….?

‘Alles sal reg kom,  as ons almal ons plig doen’  was een uitspraak van
Johannes_Henricus_Brand
protestalphabet-word-images-1293164__340Het is een (Suid-Afrikaans) luchtig gezegde dat hier zinloos gebezigd wordt en waarvan je het tweede deel bijna nooit hoort.
Troost brengt het meestal niet, oplossingen zelden.
Je hebt er niets aan, een gesprek breekt meteen af.
We zeggen het niet vaak meer.
Of het  J. H. Brand geholpen heeft in zijn regeerperiode weet ik niet, feit is dat hij maar liefst 24 jaar president is geweest van Oranje Vrijstaat.
Niet gek.
Misschien een idee voor politici die demonstranten zoet moeten houden? ‘ALLES ZAL REG KOM… ‘
Zoiets als  ‘Gaat U rustig slapen’.
====