Is lachen nog wel gezond?

rutte2indexrutte3imagesrutte4imagesrutteindex
Een vlotte lach                         Uhhh…
van het gezag                       niet helemaal
we zijn tevreden,                  niet allemaal.
denkt men al snel.                Hij wel.
=====