bezinning

Naar binnen kijken

denkdatingbright-1296538__340Bezinnen. Op retraite. Jezelf zoeken, ergens.
Dat is vooral mooi wanneer je gunstige toestanden aantreft.
Je bent eerlijk. Niet jaloers. Goedgeefs. Hartelijk.  Kuis. Gehoorzaam. Fatsoenlijk. En meer.
De  Tien_geboden    in jezelf verenigd.
Ja, dan wil ik ook wel naar binnen kijken.
Ik durf het niet,  alle biechtsessies ten spijt bleef mijn ziel gevlekt als een hyena, hoogstens speelde ik de brave om een plaatje van de pastoor af te troggelen. Zo een met een heilige die een aureooltje droeg. (Vergeet niet: ik was nog klein en wilde ook een kransje om mijn hoofd).
Enfin, bij het ouder worden werd ik wijzer, in ieder geval wat plaatjes betreft.
Maar een ingebouwde braafheid zette zich nooit in mijn binnenste. Niet dat ik daar onder lijd, je ziet zoveel slechte dingen waarvan je hoopt er verschoond van te blijven, daar kun je je niet tegen weren.
Denk je eens in dat je moordzuchtig bent, moet een lastige eigenschap zijn, je houdt niemand over.
Of een mensenhater. Vreselijk idee om BOE te moeten roepen tegen iedereen. Dat houd je niet vol.
Om deze en nog een paar redenen kijk in niet in mijn binnenste. Mocht ik in een retraite verzeild raken zal ik de keuken bekijken of er een frietpan aanwezig is.
Dat is lekker voor de inwendige mens.
Ook een soort binnenste.
=