Steen

Weer een grappige ding opgeschoffeld. Moet een versteend stukje zijn van mijn kwijtgeraakte rimpelrok.