aardrijkskunde

Aardrijkskunde over 100 jaar


Dit, kinderen, is Gallië, vermaard om zijn zelfredzaamheid en afkeer van buitenlandse goederen.
Voorheen heette het Frankrijk.
Moeilijk uit te leggen waarom ze de oude naam weer hebben aangenomen, mogelijk speelde een hang naar stripheldendom een rol.

Hier zien we Noord-Amerika.
Eens een enthousiast nieuwlichterswereldeel, in de 21e eeuw verworden tot een paar groepen van staten in verbitterde tweespalt. Democraten vs republikeinen, ze doen denken aan de oude Europese koninkrijken.

Een van onze buurlanden is Engeland.
Het tracht zich te handhaven tussen aanhangers van de Europese gedachte, te weten Ierland en Schotland die zich terugtrokken trokken van eigenzinnige Britse opvattingen en de banden met Engeland verbraken.
Het waren moeilijke tijden.

Ons eigen land, Nederland zoals je hopelijk weet, is eveneens een probleemstaat .
Niettemin floreert de economie, gewend als we zijn aan gekissebis, naijver, winstbejag, overeenkomsten met uitweggetjes en andere poldermodellen.

Tot zover deze les.
Volgende week de rest van de wereld.
==