vervolgverhaal

Spionnenpaar, deel 2 en slot.

Het personeel, dat op hun beurt de spionnen bespioneerde, hoorde vreemde geluiden en kwam poolshoogte nemen.
Dat stond het losgeslagen paar niet aan.
‘Opzouten,’ schreeuwden ze aards ‘we willen gewóón worden, als iedereen.’
Geschrokken verzamelden de bedienden zich in de wijnkelder. Zij belden het noodnummer van hun ruimtebaas, tevens proefden ze nieuwsgierig van een paar flessen zodat ze de misdaad precies konden uitleggen. Éven leken er een paar voor de aardse bijl te gaan maar de politiecapsule was al in aantocht.

Het leerzame echtpaar intussen maakte grote vorderingen met het normaliseringsproces.
Hij hing liederlijk op de bank met zijn voeten halverwege de salontafel, een slakom met chips op zijn buik en de kat dwars over zijn knieën. Een pijpje pils bungelde in zijn vingers, de ab in zijn andere hand.
‘Er is geen bal op de tv,’ mopperde hij deskundig.
Zij zat rechtop in een damesfauteuiltje te giechelen en probeerde teut te worden met een fles sherry. Ze aaide de verwaande Afghaan die geërgerd zuchtte. Hij wou maar dat ze goeie kant op streek en die stinksigaret neerlegde, straks verbrandde zijn staart nog, dat stomme ruimtewijf.
Buitenaardsen, het was niks met die lui en het zou ook nooit wat worden.

Plotseling werden de deuren opengegooid. Er waren zwaailichten, het floot, bliepte en tuuttuutte.
‘Hallooo,’ riep zij scheelkijkend naar de zilveren pakken. ‘Gezellig, kommerin.’
‘Gaan we nou al trug?’ vroeg hij, ‘nou wut eindelijk dóór hebben?’
Ze kregen geen ander antwoord dan een hoofdschuddend ingrijpen.
Vastgeriemd op ruimtebrancards lalde het stel de capsule in.
‘En we gane met se alle naar de maan…’ 
-==