verhaaltje

Episode uit het leven van Heer Dood.

Klikkerdeklak, klikkerdeklak.
Rammelend hinkte Heer Dood over straat, vloekend om de stupiditeit: een gekneusde rib. Hij, een gerenommeerd geraamte, een man van de highest bone-society, hij was gestruikeld.
Over een halfgare vlooienvanger. Of all people trof hij een idioot.
Het gebeurde doordat de onwijze met een vangnet aan het jagen was op enkele ontsnapte vlooien en daarbij De Dood over het benige hoofd zag, tegen hem aan botste en ze samen met een kletterende klap ten val kwamen.
Heer Dood, die in gedachten verzonken was, had niet op de vlooienman gelet en staarde na de klap verdwaasd naar zijn bottenuitstalling.
Langzaam kwam hij bij zinnen waarna hij probeerde zijn ruggengraat in de juiste positie te wringen.
Het ging moeizaam, zijn botten kraakten naargeestig; hij moest onder ogen zien dat hij beschadigd was.
Een van de ribben was zo pijnlijk verbogen dat hij hem niet in de juiste kromming kon terugbuigen zonder in akelig  tandengekners uit te barsten.
De vlooienvanger stond over Dood gebogen. ‘Lukt het ’n beetje, meneer? Lust U een vlooitje?’ en hield hem het gevulde potje voor.
De Dood keek met holle ogen naar hem op. “Haal een brancard”, begon hij, ingehouden, maar allengs wonnen zijn holtes aan volume en donderde hij ‘of een sleepwagen, een fiets, draag me desnoods op je rug maar breng me naar een kraker of ik zal je vlooien in je hemd stoppen dat je je nagels aan flarden krabt.’
Geschrokken liet de man zijn attributen vallen, raapte Hr Dood op en hees hem in de brandweergreep. Hij holde zo vlug hij kon met zijn rammelende vracht naar het hospitaal en leverde hem af voor de kamer van Zw. Rib, mr.dr. voor alle beenderen.
Meer dood dan levend hing de gewonde tegen de deur, toen meester Rib eigenhandig openmaakte viel er een bijna bezwijmd geraamte in zijn armen.
‘Nou nou’, reageerde de heer Rib overdonderd, ‘dat is wel wat veel voor één consult. Hier had U een dubbele afspraak voor moeten maken.’
Heer Dood schudde zijn doodshoofd: ‘Alleen die ene rib, die zo krom uitsteekt, kun je die onder verdoving rechtzetten? Het doet pijn als ik lach’.
‘Hm, eens even kijken, gaat U hier maar liggen’.
Heer Dood sorteerde zich op de onderzoekstafel; hij probeerde zo zachtjes mogelijk ‘au’ te roepen maar kon niet voorkomen dat Rib gepijnigd naar zijn oren greep en gehaast zei: ‘laten we beginnen met een afleidingsmuziekje, de Danse Macabre lijkt me wel geschikt.’
Hij haakte een koptelefoon aan Dood’s hoofd. Ook goot hij een plens pijnstiller her en der tussen de knekels, daarna sloeg hij de aangedane rib met een rubber hamer in de juiste positie. De pijnkreten vielen fraai samen met het slotstuk van de muziek.
Heer Dood stond op, hij krabte zich.
‘Het jeukt dat het barst,’ klaagde hij.
Bestraffend keek Rib hem aan. ‘Houdt de hygiëne in acht meneer, dat krijgt U ook geen vlooien.’

Na afloop strompelde Heer Dood dikbezwachteld, bleek en met een borst vol wraakgevoelens de deur uit. Op zoek naar de vlooienvanger.
‘Die gaat er aan,’ klapperde hij, ‘vandaag nog.’
Klikkerdeklak, klikkerdeklak.