Its me!

Hij deed me denken aan een oom
eigenzinnige man
trok zich van niemand wat an.
Als deze boom.
Advertenties